Namen odprave

Osnovni namen medicinsko-humanitarne odprave v Malawi, natančneje mesto Kasung, je pomoč pri osnovni zdravstveni oskrbi tamkajšnjega prebivalstva. Ker je v sklopu sodobne zdravstvene oskrbe posebej pomembno tudi varovanje zdravja, bomo skušali ob našem delu izobraževati in osveščati prebivalstvo (najpogosteje o širjenju nalezljivih bolezni, higieni in ustrezni prehrani). Ker so novorojenčki in porodnice zdravstveno posebej ogrožena skupina, bomo njihovi oskrbi namenili posebno pomoč. Predvidevamo, da bomo lahko v misijonsko ambulanto s seboj prinesli nekaj več zdravil in sanitetnega materiala, kot ga bomo potrebovali pri svojem delu - na ta način bomo omogočili kvalitetnejšo zdravstveno varstvo tudi po našem odhodu iz Kasunga. Nenazadnje bomo pri delu z ljudmi spoznali veliko novega, pridobili bomo izkušnje iz predhodnega teoretskega znanja tropske in potovalne medicine.

Na kratko bi lahko naše delo strnili v nekaj točk:
- Osnovna zdravstvena oskrba lokalnega prebivalstva.
- Izobraževanje in osveščanje tamkajšnjega prebivalstva o širjenju nalezljivih bolezni, higieni in ustrezni prehrani.
- Oskrba misijona z zdravili in sanitetnim materialom.
- Pomoč pri oskrbi porodnic in novorojenčkov.
- Pridobivanje strokovno-medicinskega znanja na področju tropske in potovalne medicine.