Kako lahko pomagate

Vsake pomoči bomo hvaležni in zagotavljamo, da bo vsak prispevek našel svojo pot do prebivalcev v Malaviju. Odprava deluje pod okriljem Sekcije za tropsko in potovalno medicino. Najlažje nam pomagate, če nam nakažete sredstva na tekoči račun odprave, sicer pa smo dosegljivi na e-poštni naslov malawi.kasung.2013@gmail.com.

TRR odprave:
Medicinska fakulteta Ljubljana, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
TRR: 01100-6030708380
Sklicna številka: 250524-11
Namen: Malawi mar-maj 2013
Priporočilo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Priporočilo Ministrstva za zdravje: