Finančni načrt

Medicinska odprava v malo bolj oddaljene dežele se hitro izkaže za velik finančni zalogaj. Verjamemo, da lahko kljub gospodarski krizi, v kateri živimo, vidimo in čutimo s tistimi, ki nimajo v primerjavi z nami zagotovljenih niti osnovnih potreb. Tudi zato se obračamo s prošnjo na pomoč na vse, ki lahko pomagajo.


Namen Stroški (€)
Letalske vozovnice 6x1000
Prevoz opreme 1500
Vizumi 6x50
Protimalarijska zaščita 6x100
Cepljenja 6x130
Zavarovanje 6x130
Prevajalci 700
Prevozi bolnikov 500
Medicinska oprema in zdravila 3000
Sanitetni material 2000
Ostala oprema 500
Strokovna literatura 200
Stroški priprav 500
Stroški bivanja 6x500
Skupaj 20.360